Portfolio: "Pergamon Altar", 2009

Silver Gelatin, Selenium toned, 23,9 x 29,7 cm

 

Pergamon Altar 1

Pergamon Altar 2

Pergamon Altar 3

Pergamon Altar 4

Pergamon Altar 5

Pergamon Altar 6

Pergamon Altar 7

Pergamon Altar 8

Pergamon Altar 9

Pergamon Altar 10

Portfolios